Žiť ako Kristus

Milí bratia kazatelia, pastori,


V tomto roku by sme vás znovu chceli pozvať k spoločným modlitbám v rámci Aliančného modlitebného týždňa  v termíne 8.1. - 15.1. 2023.
Chceme zamýšľať nad textom zo Žalmu 23 - Dobrý pastier.

Dnešná doba vedie mnohých ľudí k tomu aby sa pýtali "Aký je vlastne BOH?" - odpoveď Božieho slova je aj v tohtoročných námetoch, ktoré pripravila Česká evanjelická aliancia.

 

 

Prajeme vám požehnané spoločenstvo na modlitbách.
                                                                                                                            Ľubomír Vyhnánek, predseda SEA
                                                                                                                            Ján Kerekréti
, gen. tajomník SEA

 Materiál s témami si môžete stiahnuť tu: