Žiť ako Kristus

Milí bratia kazatelia, pastori,
Podľa doterajšej tradície Aliančný modlitebný týždeň má byť  v termíne 9.1. - 16.1. 2022.
Keďže minulý rok sa kvôli obmedzeniam pre covid-19 Aliančný modlitebný týždeň neuskutočnil, môžete použiť materiály pripravené pre rok 2021 pre ON-LINE modlitebné stretnutia (Zoom, Skype, Jitsi) či už v rámci vášho zboru, alebo obce (mesta).

Prajeme vám požehnané spoločenstvo na modlitbách.
                                                                                                                            Ľubomír Vyhnánek, predseda SEA
                                                                                                                            Ján Kerekréti
, gen. tajomník SEA


ZAUJATOSŤ BIBLIOU - to je téma minuloročných aliančných modlitieb, ktorú ponúkame aj tento rok.

Tohtoročné modlitebné témy pripravili : Oli Proctor; Veľká Británia; Biblica Partnerships, manažér pre Európu a strednú Áziu
a dvaja generálni tajomníci Švajčiarskej evanjelickej aliancie, Christian Kuhn a Andi
Bachmann-Roth

Srdečne vás k tomuto modlitebnému hnutiu pozývame.

 

Materiál s témami si môžete stiahnuť tu: